ΓΕΜΗ / Γ.Ε.ΜΗ.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Γ.Ε.ΜΗ.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
SITEMAP
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
Χρήστης: [Είσοδος]


 Θεσμικό Πλαίσιο
Η ΥπηρεσίαΘεσμικό ΠλαίσιοΛοιπές Ανακοινώσεις

Έγγραφο της Δ/νσης Α.Ε. & και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. Κ2-165 - Απαντήσεις σε ερωτήματα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Έγγραφο της Δ/νσης Α.Ε. & και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. Κ2-513 - Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών Σχετικά Με Έξοδο Εταίρου Προσωπικής Εταιρείας Που Φέρει Παράλληλα Και Την Ιδιότητα Διαχείρισης Αυτής.

Έγγραφο της Δ/νσης Α.Ε. & και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. Κ2-7360 - Απαντήσεις σε ερωτήματα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Έγγραφο της Δ/νσης Α.Ε. & και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. Κ2-7557 - Απαντήσεις σε ερωτήματα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.


Επιστολή Εποπτικού 253 - Σχετικά με την αρ.68 επιστολή για την καταβολή των συνδρομών των Επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια

Επιστολή Εποπτικού 91 - Προτάσεις για την βιωσιμότητα


ΠΟΛ 1032-2012 - Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενων Φαρμακείων


ΦΕΚ-216/2013 - Προτυποποιημένα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

Προτυποποιημένα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ σε επεξεργάσιμη μορφή


Aπαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη διαδικαστική αντιμετώπισης διαφόρων θεμάτων Γ.Ε.ΜΗ.

Υπόδειγμα αίτησης καταχώρησης ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας


Ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 232 του Ν.4072/2012 σε συνδιασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και Ν.3190/1955

Παράταση προθεσμίας για τη σύγκληση Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων

 
 
 
ΓENIKH ΓΡAMMATEIA ΕΜΠOΡIOY & ΠΡΟΣΤΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ © 2007-Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 ΑθήναEmail: gge@gge.gr
0,8164063 seconds