ΓΕΜΗ / Γ.Ε.ΜΗ.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Γ.Ε.ΜΗ.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
SITEMAP
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
Χρήστης: [Είσοδος]


 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΗ
Υπηρεσίες ΓΕΜΗΤμήμα Α’ Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών
Αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.  
     
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γενικού Εμπορικού Μητρώου
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων της χώρας
   
 
 
 
Αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
 

Στο Τμήμα Α’ Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για τις καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και αντιγράφων :

α) των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, που λειτουργεί στην Ελλάδα και δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Β’
β) των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών
γ) των ευρωπαϊκών εταιρειών, που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, που λειτουργεί στην Ελλάδα
δ) κάθε άλλης μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας, οσάκις ρητά προβλέπεται από διάταξη Νόμου

Επίσης από το Τμήμα Α’ γίνονται οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. των διασυνοριακών συγχωνεύσεων κεφαλαιουχικών εταιρειών εξαιρουμένων των διασυνοριακών συγχωνεύσεων των εταιρειών που εποπτεύονται από το Τμήμα Β’.


 

Στοιχεία Επικοινωνίας του Τμήματος Α’ της Δ/νσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ : τηλ. 213-15 14 525, 213-15 14 383
Fax 210-38 38 981

ΓENIKH ΓΡAMMATEIA ΕΜΠOΡIOY & ΠΡΟΣΤΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ © 2007-Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 ΑθήναEmail: gge@gge.gr